kísérleti zóna

A Ploubuter Park egy újonnan felfedezett faj vizsgálatát szolgálja. Kialakítása az egyedek természetes környezetben történő megfigyelésén alapul. A lelőhelyük és az emberhez való viszonyuk alapján rendszerezett egyedek igen változatos képet mutatnak a vadon élőktől a fogságba esett vagy domesztikált változatokig, a magányosoktól a csoportosan élőkig, a vad egyedektől az ember közvetlen közelségében élőkön át a mesterségesen szaporított alfajokig.
Ez alkalommal a Duna-part légáramába telepített kontrollált megfigyelőhelyen vizsgálhatjuk a lelkek csoportos viselkedését.
_________________________
The Ploubuter Park is a home of the study of this newly discovered species. The architecture is based on the observation of the natural habitat of the species. Those, which had been categorized by their habitat and their behavior towards human, show a variety of pictures from the wild to the captured or domesticated, from the loners to the pack members.
This time we can study the pack-behavior of these souls in the controlled observation post which was installed in the airflow of the bank of the Danube.

2015. 03. 31.

Ploubuter Park

Pár évtizeddel ezelőtt egy új faj jelent meg a városi környezetben. Felbukkanásuk mindenki számára ismert, többnyire a nagy forgalmú fogyasztóközpontok közelében születnek, majd elszabadulva, önálló éltre kelve elkezdődik saját történetük. Némelyek a szülőhelyük közelében maradnak, de többen hosszú kalandos útra indulnak vagy az ember szolgálatába állnak. Ekkor már minden egyed saját személyiséggel bír. A könnyű, szinte testetlen lények önálló lelkekként kezdenek élni.

Mozgásuk mindenféle szabályosságot és ismétlődést nélkülöz, így az élő organizmusokkal azonos jellemzőket mutatnak. Tanulmányozásuk örömteli feladat, szemlélésük során változatos koreográfia tárul elénk. Szárnyaló táncukban könnyű észrevenni a szabadság metaforáját.

A lelkek a létezés és a vízió határán lebegnek. Az anyagtalanság és a megfoghatatlan könnyedség jellemzi lényüket, melyet a szél tölt meg élettel. A szél, mely önmagában soha nem látható, mindig csak a következményeit érzékeljük: a fák lombjának suhogását, az arcunkat simogató fuvallatot, a borzolódó vízfelületet, az összekócolódó hajat, a meglibbenő szoknyát, stb.

A Ploubuter Park az újonnan felfedezett faj vizsgálatát szolgálja. Kialakítása az egyedek természetes környezetben történő megfigyelésén alapul. A lelőhelyük és az emberhez való viszonyuk alapján rendszerezett egyedek igen változatos képet mutatnak a vadon élőktől a fogságba esett vagy domesztikált változatokig, a magányosoktól a csoportosan élőkig, a vad egyedektől az ember közvetlen közelségében élőkön át a mesterségesen szaporított alfajokig.


Ez alkalommal a Duna-part légáramába telepített kontrollált megfigyelőhelyen vizsgálhatjuk a lelkek csoportos viselkedését.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése